Projekt dotyczy nowych technologii wychwytywania CO2 z gazów spalinowych (PCCC – Post Combustion CO2 Capture), prowadzących do znacznego zmniejszenia zużycia energii i zwiększenia wydajności w stosunku do rozwiązań obecnie stosowanych.

Otrzymywane będą nowe hybrydowe sorbenty oparte na węglach aktywnych, nanorurkach węglowych i ditlenku tytanu, modyfikowane aminami i nieorganicznymi związkami alkalicznymi. Po wstępnej ocenie właściwości fizykochemicznych najbardziej interesujące sorbenty zostaną poddane testom na wydajność selektywnej adsorpcji CO2 z mieszaniny CO2/N2, w układzie statycznym oraz dynamicznym. Aby określić wpływ zanieczyszczeń na wydajność adsorpcji, zbadana zostanie również adsorpcja CO2 z rzeczywistych gazów spalinowych.

Zmierzone izotermy adsorpcji zostaną dopasowane do modeli teoretycznych. Przy pomocy równania Clausiusa-Clapeyrona wyznaczone zostanie izosteryczne ciepło adsorpcji.

Bardzo ważnym celem projektu jest opracowanie nowego, laboratoryjnego prototypu adsorbera z ruchomym złożem, umożliwiającego zwiększenie zdolności adsorpcyjnej sorbentów.

Szczegółowe cele projektu to:

 • opracowanie nowej technologii PCCC umożliwiającej wychwytywanie co najmniej 5 mmol CO2/gsorbent (w warunkach 1 bar, 25°C)
 • selektywność w stosunku do azotu co najmniej 50 CO2/N2 (1 bar, 25°C)
 • stopień dezaktywacji sorbentu nie przekraczający 5% po 200 cyklach adsorpcji/desorpcji.

Badania eksperymentalne będą uzupełnione modelowaniem matematycznym w celu uzyskania informacji potrzebnych do powiększenia skali procesu PCCC.

Przeprowadzone zostaną studia literaturowe oraz badania eksperymentalne odnośnie oceny wpływu otrzymanych sorbentów na środowisko.
Oprócz aspektów natury technicznej, wykonawcy projektu będą przywiązywać szczególną wagę do wzrostu świadomości społecznej w zakresie wychwytywania i magazynowania ditlenku węgla (CCS), podkreślając potrzebę stosowania CCS w celu zredukowania globalnej emisji CO2 i uwzględniając aspekty związane z ryzykiem stosowania różnych technologii CCS.

Otrzymanie nowych stałych sorbentów hybrydowych

 • Zbadanie zdolności materiałów do adsorpcji CO2 w obecności N2 w układzie statycznym i dynamicznym
 • Zbadanie właściwości fizykochemicznych otrzymanych materiałów
 • Zaprojektowanie i zbudowanie najważniejszych części prototypu laboratoryjnego reaktora z ruchomym złożem
 • Ocena procesu w stosunku do aktualnie stosowanej technologii PCCC opartej na MEA
 • Zbadanie wpływu najlepszych adsorbentów na środowisko naturalne
 • Rozpowszechnianie informacji zdobytych w ramach projektu:
  • w Środowisku naukowym
  • Publicznie, żeby zwiększyć świadomość społeczną co do technologii CCS

Kierownictwo projektu

Rada nadzorcza

Jan Antoni KUBIAK

Joanna NIEMCEWICZ

Jacek DROŻDŻAL

 

Komitet sterujący

Urszula NARKIEWICZ

Kaiyng WANG

Richard BLOM

 

Zarządzanie projektem

Dr Ewa MORGIEWICZ-WITOŃ

Prof. Urszula NARKIEWICZ

Dr Aleksander ORECKI

Projekt Wychwytywanie CO2 ze spalin przy użyciu nowych sorbentów stałych oraz ich
zastosowanie w reaktorze z ruchomym złożem finansowany przez

 

logopnrp

logoncbir 77

logong 77

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem