Projekt dotyczy nowych technologii wychwytywania CO2 z gazów spalinowych (PCCC – Post Combustion CO2 Capture), prowadzących do znacznego zmniejszenia zużycia energii i zwiększenia wydajności w stosunku do rozwiązań obecnie stosowanych.

Otrzymywane będą nowe hybrydowe sorbenty oparte na węglach aktywnych, nanorurkach węglowych i ditlenku tytanu, modyfikowane aminami i nieorganicznymi związkami alkalicznymi. Po wstępnej ocenie właściwości fizykochemicznych najbardziej interesujące sorbenty zostaną poddane testom na wydajność selektywnej adsorpcji CO2 z mieszaniny CO2/N2, w układzie statycznym oraz dynamicznym. Aby określić wpływ zanieczyszczeń na wydajność adsorpcji, zbadana zostanie również adsorpcja CO2 z rzeczywistych gazów spalinowych.

Zmierzone izotermy adsorpcji zostaną dopasowane do modeli teoretycznych. Przy pomocy równania Clausiusa-Clapeyrona wyznaczone zostanie izosteryczne ciepło adsorpcji.

Bardzo ważnym celem projektu jest opracowanie nowego, laboratoryjnego prototypu adsorbera z ruchomym złożem, umożliwiającego zwiększenie zdolności adsorpcyjnej sorbentów.

Projekt realizowany przez

logozut 324

logoh 118

logos 324

enter to eroom

Projekt Wychwytywanie CO2 ze spalin przy użyciu nowych sorbentów stałych oraz ich
zastosowanie w reaktorze z ruchomym złożem finansowany przez

 

logopnrp

logoncbir 77

logong 77

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem